МАЛЫН ЗӨӨВРИЙН ХАШАА​

Зөөврийн хашаа

"ОТОР" малын зөөврийн хашаа

Бог болон бод малыг ангилан ялгах зориулалт бүхий малын зөөврийн хашааг мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд ашиглах боломжтой болгож орчин үеийн шийдлээр захиалгын дагуу хийж гүйцэтгэж байна.

МАЛЫН ЗӨӨВРИЙН ХАШАА

Том болон жижиг машинаар тээвэрлэж зөөврийн хашаа байдлаар авч явхад зориулан шинэчлэн бүтээв

ХАШААНЫ ХЯЛБАР ШИЙДЭЛ

Бид өөрсдийн туршлага дээрээ үндэслэн инженерийн ур ухаан шингэсэн тул 1 хүн угсархад маш хялбар зөөврийн хашаа болсон

БАТ БӨХ ХАШАА

Хонь үхэр ямаа адуу хашихад зориулан хөнгөн бат бөх зэвэрдэггүй материалыг сонгон малын хашааг бүтээсэн

Зөөврийн хашааны талаар

Малын зөөврийн хашааг өөрсдийн хэрэгцээнд тулгуурлан хэд хэдэн хашаа болон хоолой үүсгэн малыг ангилан ялгах боломжийг бүрэн шингээсэн

Зургийн цомог

Бид бүхний хийж гүйцэтгэсэн ажлын зурагтай дэлгэрэнгүй танилцаарай

Гүйцэтгэсэн ажлын туршлага

Малын зөөврийн хашааг захиалгын дагуу хийж гүйцэтгэсэн ажлын туршлагаас