Малын зөөврийн хашааны талаар Малын хашаа

Зөөврийн хашаа Малын хашаа

Хашааны төмөр хийц бетонон хашаа

Хашааны төмөр хийц бетонон хашаа