Зөөврийн хашааг худалдан авах гэрээгээр нийлүүлэв

Малын зөөврийн хашааг худалдан авах гэрээгээр хүлээлгэн өгөв

2019 оны 07 сарын 05 ний өдрөөс 08 сарын 05 хооронд Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын Малчин багийн мал эмнэлгийн нэгжид зориулан бог малын зөөврийн 2 иж бүрдэл хашааг худалдан авах гэрээний үндсэн дээр сарын хугацаанд чанарын өндөр түвшинд амжилттай бэлтгэн нийлүүлсэн туршлагатай

Зөөврийн хашааг хүлээлгэн өгч буй байдал

Малын зөөврийн хашаа нь:

Бид бүхний үйлдвэрлэдэг мал ангилалтын зөөврийн хашаа нь дараах иж бүрдлээс бүрддэг Үүнд:

  • Хайс хашаа
  • Хоолойвч
  • Гүйдэг хаалга
  • Үл буцаагч хаалга
  • Бэхлэгч
  • Ангилан ялгах хаалга
  • Явах анги хэсгүүдээс бүрдэнэ

Нэмэлтээр

  • Малын амьдын жин
  • Бог малын хөдөлгөөн хязгаарлаж хэвтүүлэх хэрэгсэл зэргийг нэмэлтээр захиалан хийлгэх бүрэн боломжтой